MECHANICKÉ SPRACOVANIE

S 10-ročnými skúsenosťami v kovospracujúcom priemysle ponúkame celý rad kovoobrábacích služieb vrátane sústruženia a frézovania. Vyrábame jednoduché aj zložité sekané komponenty pre širokú škálu priemyselných odvetví

Výhody spolupráce s nami
01
MODERNÉ ZARIADENIE
Pravidelné zavádzanie nových technológií pomáha neustále udržiavať vysokú úroveň služieb.
02
CELÝ CYKLUS
Všetky fázy výroby prebiehajú v našom podniku. Spoločnosť má skúsenosti s výrobou výrobkov na kľúč.
03
PROFESIONÁLNY TÍM
Naša spoločnosť zamestnáva profesionálov v oblasti kovoobrábania a výroby kovových výrobkov.
04
KVALITA
Každá objednávka sa kontroluje v laboratóriu. Systém manažérstva kvality výroby je implementovaný podľa EN ISO 9001: 2009.
Certifikácia
EN ISO 9001
Systém manažérstva kvality výroby sa vykonáva podľa EN ISO 9001
EN ISO 14001
Od roku 2015 naša spoločnosť zaviedla aj systém environmentálneho manažérstva v súlade s EN ISO 14001
Vlastné laboratórium
Ako pracujeme
01
PLÁNOVANIE A PRÍPRAVA
Vymedzenie technických požiadaviek a výkresov na výrobu polotovarov
02
PRÍPRAVA SUROVÍN
Hodnotenie kvality a príprava hliníkových zliatin na použitie
03
SPRACOVANIE MATERIÁLU
Odlievanie, ohýbanie, lisovanie, frézovanie a iné operácie spracovania materiálu
04
KONTROLA KVALITY
Kontrola a kontrola obrobkov, aby sa zabezpečilo, že spĺňajú technické požiadavky
05
BALENIE A DODÁVKA
Balenie a dodávka produktov zákazníkovi
Naši klienti
O ktorých vám môžeme povedať
Naše prípady
Kontaktuj nás

A naši manažéri vám poskytnú poradenstvo špeciálne na vašu žiadosť

Neplatný typ súboru
Attach CV file
Súbor je príliš veľký
Neplatný typ súboru